Met steun van

Zonder steun van handelaars en bedrijven kan Plein Kermis niet bestaan.
Wij danken onderstaande sponsors nogmaals van harte voor hun bijdrage aan de
vorige editie. Deze sponsors blijven natuurlijk onze sympathie genieten, ook nu we
omwille van de Covid-19 crisis onze kermis dit jaar niet kunnen organiseren.